Петък 14, Юни 2024г.
Публикувана на: 11.04.2024 г.

Отчет разходи за период 01.01 - 31.03.2024

Публикувана на: 19.01.2024 г.

Доклад изпълнение на бюджет 2023

Публикувана на: 09.10.2023 г.

Доклад изпълнение на бюджета 01.01-30.09.2023

Публикувана на: 24.04.2023 г.

Отчет извършени разходи 01.01-31.03.2023

Публикувана на: 17.02.2023 г.

Отчет на бюджета към 01-01-2022-30-09-2022

Публикувана на: 14.01.2023 г.

doclad budjet 2022

Публикувана на: 04.07.2022 г.

Доклад изпълнение на бюджет 01-06-2022

Публикувана на: 01.05.2022 г.

Отчет бюджет 01-01 до 31-03-2022