Петък 22, Септември 2023г.

Първа група

Учители: Катя Грозева, старши учител

                Петранка Минева , старши учител  

помощник-възпитател - Николинка Какалова