Вторник 05, Юли 2022г.

ЕКИПИ ПО ГРУПИ

Публикувана на: 15.09.2021г. (обновена на: 14.02.2022 14:45:00)

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИПИ

 

 група : Христина Антонова, Милка Димитрова

 група: Валентина Гигова, Бахрие Юмер

II - група : Анна Йорданова ,Женя Григорова

III  група: Донка Михова , Жулиета Палазова-Йорданова

IV - а  група : Катя Грозева , Петранка Минева

І-  група ПГ : Маруся Велева , Снежана Милева

Разновъзрастова група в с.Добрич – Йорданка Тодорова , Петя Станева

Психолог – Ралица Сатамова

  

 

МЕДИЦИНСКИ ЕКИПИ-ДЕТСКА ЯСЛА

 

Първа група:

Костадинка Костадинова ,Красимира Стоева

Втора група:

Александра Димова ,Деляна Златанова 

Трета група:

Петя Стойчева , Снежа Радева

 

ЗЗК - Димитрина Александрова

 

 

 

Сподели: