Събота 09, Декември 2023г.

    Гл.Счетоводител:

       Милена Димова

   ЗАС:

          Мария Петрова-Райнова -ДГ

          Даниела Иванова -ДЯ и ДГ в с.Добрич

          

  Готвачи: 

          Недялка Райчева

          Донка Бялкова 

           Станка Делчева

 Пом.готвач:

          Павлина Иванова

          Ваня Иванова 

Помощник-възпитатели:

          Николина Какалова

          Николина Желева

          Дорка Димова

          Тюркиян Хайрула

          Галя Димова

          Радка Стоянова

          Маргарита Георгиева

          Петя Димитрова

          Дамянка Перистерова

          Недялка Митева-чистач

 Работник ремонт:

          Костадин Кърлев

          Атанас Стоянов

          

Сподели: