Вторник 21, Септември 2021г.

    Счетоводител:

       Милена Димова

   ЗАС:

          Мария Петрова-Райнова -ДГ

          Даниела Иванова -ДЯ

          Пенка Пенева -0,5

  Готвачи: 

          Недялка Райчева

          Донка Бялкова 

          Живка лозева -0,5

 Пом.готвач:

          Павлина Иванова

          Живка Пеева -0,5

Помощник-възпитатели:

          Николина Какалова

          Кита Канева

          Николина Желева

          Дорка Димова

          Тюркиян Хайрула

          Галя Димова

          Радка Стоянова

          Златка Кърлева

          Петя Димитрова

          Добринка Димитрова

          Недялка Митева-чистач

 Работник ремонт:

          Костадин Кърлев

          Атанас Стоянов

          

Сподели: