Вторник 21, Септември 2021г.

           

          Директор:

                  Надежда Андреевска

         Педагогически специалисти:

         Старши учители: 

                     Петранка Минева

                     Катя Грозева

                     Донка Михова

                     Катя Иванова

                     Милка Димитрова

                     Валентина Гигова

                     Маруся Велева

                     Снежана Милева

    

           Учители:   

                       Женя Григорова

                       Жулиета Палазова-Йорданова

                       Бахрие Юмер

                       Христина Антонова

         

           Психолог:

                       Ралица Сатамова

              

Сподели: